ข่าวล่าสุด
Home / ภาพกิจกรรม / ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยะมหาราช

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยะมหาราช

23 ต.ค.62 เวลา 19.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นำเหล่าคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562 “วันปิยมหาราช” ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม มูลนิธิ นิสิต นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมประกอบพิธี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎรและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งจักจดจารึกพระเกียรติคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระองค์ไว้ในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ดังความตอนหนึ่งในความคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้นเพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาสระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักรนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมรความเจริญไพบูลย์ สืบเนื่องจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักแก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันลันพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงต่างน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ถวายพระราชสมัญญาแต่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช”

ประชาสัมพันธ์ มกช.อด อริศรา แสงศิริวิวัฒน์ ข่าว/ภาพ

Check Also

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi