ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / ม.กีฬา วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับ สสส. และ สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดอบรมพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 200 ชีวิต

ม.กีฬา วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับ สสส. และ สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดอบรมพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 200 ชีวิต

Unite Gallery Error:

Gallery with alias: 12 not found

24 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 2 อาคารโรงอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานกล่าวตอนรับ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส – ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้แทนจาก สสส., ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนว่าที่ร้อยโทปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุดรธานี, รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม นายกสมาคมแอโรบิกดานซ์ , ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลารสร้างเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับผู้นำการออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิกองเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 200 ชีวิต ด้วยมุ่งหวังสนับสนุนส่งเสริม องค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติที่ถูกต้องทันสมัย ให้กับผู้นำการออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิกได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกหรือองค์กรเครือข่ายที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนได้มาซึ่งสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงขึ้น อันเป็นรากฐานให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ มีสุขภาวะที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

การอบรมจะมีระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ มกช.อุดรธานี อริศรา แสงศิริวิวัฒน์ ข่าว/ภาพ
มนันยา ข้อจักร เรียบเรียง

Check Also

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

  บรรยากาศ …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi