ข่าวล่าสุด
Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุพล  ยะปะภา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
   
         

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นายวัชรพล บุญครอบ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นางสาวศรินญา นิยมวงศ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นายชนะ ฤทธิธรรม
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
นายภิญโญ สำนวน
หัวหน้าสำนักงานกีฬา

 

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi